واحد فروش : ۸۸۷۴۲۰۷۴ - ۰۲۱
واحد پشتیبانی: ۸۸۴۵۷۲۲۳ - ۰۲۱
انتخاب زبان : English

ضمن تشکر از انتخاب شرکت آرا تجهیز سیستم به عنوان تامین کننده محصول و خدمات مورد نیاز آن سازمان محترم، خواهشمند است با ثبت میزان رضایت خود ضمن تکمیل این فرم، ما را در ارائه محصول و خدمات شایسته تر یاری فرمایید.با سپاس


فرم نظر خواهي از مشتريان

نام سازمان*نام تکمیل کننده*سمت*موبایل*
سهولت برقراری تماس و ارتباط با شرکت*
عالیخوبمتوسطضعیف
مشاوره فنی جهت انتخاب دستگاه*
عالیخوبمتوسطضعیف
مدت زمان تامین دستگاه ها*
عالیخوبمتوسطضعیف
مدت زمان تحویل تا نصب دستگاه*
عالیخوبمتوسطضعیف
نحوه برخورد و عمل به تعهدات مدیران فروش*
عالیخوبمتوسطضعیف
متناسب بودن دستگاه با نیاز شما*
عالیخوبمتوسطضعیف
آموزش کاربری هنگام نصب*
عالیخوبمتوسطضعیف
خدمات ارائه شده هنگام نصب*
عالیخوبمتوسطضعیف
نحوه برخورد پرسنل واحد پشتیبانی و فنی*
عالیخوبمتوسطضعیف
فرم نظر خواهي *
عالیخوبمتوسطضعیف