واحد فروش : ۸۸۷۴۲۰۷۴ - ۰۲۱
واحد پشتیبانی: ۸۸۴۵۷۲۲۳ - ۰۲۱
انتخاب زبان : English

لیست برخی وندورهای دریافتی

نام شرکت مهندسین مشاور آرا تجهیز سیستم در لیست تامین کنندگان کالای برخی از شرکت های تابعه ی وزارت نفت و سایر وزارت ها به ثبت رسیده که به برخی از آنها در ذیل اشاره شده است :

1.شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی : کد وندور (05308)
2.شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت : کد وندور (884745)
3.پالایشگاه نفت اصفهان : کد وندور (5045)
4.شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران : کد وندور (0652)
5.شرکت بین المللی ایرتیک : کد وندور (17983)
6.شرکت نفت فلات قاره : کد وندور (6032)
7.شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
به شماره نامه های : (156160/588/91 و 86615/588/90 و 258835/588/88)
8.شرکت ملی گاز ایران به شماره نامه : ( گ ه /112/22593)
9.شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران به شماره نامه :
( گ 100/520/108 و گ 100/520/69 )
10.شرکت ملی و مهندسی ساختمان نفت به شماره نامه : (16272/91)
11.توسعه صنایع پتروشیمی
12.خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
13.کالای پتروشیمی
14.نفت مناطق مرکزی
و ..........